[Cập nhật Sao Lưu Tin Nhắn] V2.0 Tăng tính ổn định hỗ trợ tất cả phiên bản Android

Chia sẻ qua:


Sao Lưu Tin Nhắn V2.0 cập nhật phát hành ngày 26/05/2015 gồm những thay đổi sau
  • Hỗ trợ sao lưu và phục hồi tin nhắn Android >=4.4 (kitkat) và tất cả phiên bản khác
  • Fix lỗi hiễn thị danh sách tập tin phục hồi
  • Fix lỗi ứng dụng

Cập nhât phiên bản mới nhất thông qua Google Play để ứng dụng ổn định hơn
Chia sẻ qua:

cap nhat sao luu tin nhan v2.0

sao luu tin nhan

Đăng phản hồi:

0 comments: