[Cập nhật Viet SMS] V1.3.1 Tăng tính ổn định, thêm tính năng, fix lỗi ứng dụng

Chia sẻ qua:


Viet SMS V1.3.1 cập nhật phát hành ngày 26/05/2015 gồm những thay đổi sau
  • Đổi mật khẩu tin nhắn mật
  • Thêm nút thoát trong tin nhắn mật
  • Không bắt buộc chọn Viet SMS làm ứng dụng mặc định
  • Fix lỗi, sữa lỗi giao điện
  • Chỉ hỗ trợ android >= 3.0Cập nhât phiên bản mới nhất thông qua Google Play để ứng dụng ổn định hơn


Chia sẻ qua:

cap nhat

v1.3.1 viet sms

viet sms

Đăng phản hồi:

0 comments: