APK - Tập tin tất cả các ứng dụng của ungdungviet.net dành cho Nokia X. X+, XL và các thiết bị không hỗ trợ Google Play

Chia sẻ qua:
APK - Tập tin tất cả các ứng dụng của ungdungviet.net dành cho Nokia X. X+, XL và các thiết bị không hỗ trợ Google Play - File cài trực tiếp. *

Chặn cuộc gọi và SMS
http://www.mediafire.com/download/jj6t5w4hw9e5579/BlockCallaSMS.apk

Chia sẻ vị trí
http://www.mediafire.com/download/8gb7z4j940l78j1/PhoneLocation.apk

Tin nhắn mật
http://www.mediafire.com/download/2b7u0symlwyxs75/SecretSMS.apk

Hẹn giờ tắt nhạc
http://www.mediafire.com/download/yymri69ty3u6rad/TurnMusicOff.apk

Khuyến mãi nạp tiền
http://www.mediafire.com/download/15jbornpb776y1a/KhuyenMaiNapTien.apk

Tin nhắn giả
http://www.mediafire.com/download/16d2qhwqmmojm31/FakeSMS.apk

Tin đại học
http://www.mediafire.com/download/nyjz38suiuns17x/ThiDaiHoc.apk

*. Để cài đặt ứng dụng các bạn cần bật cài đặt cho phép 'Nguồn không xác định' (Unknown Source) - Cài Đặt ->Bảo Mật -> Quản lý thiết bị -> Không rõ nguồn gốc -> chọn bậtChia sẻ qua:

Đăng phản hồi:

0 comments: