[Khám phá] Tìm hiểu bí mật "Benchmark" nhằm đánh giá phần cứng thiết bị

Chia sẻ qua:


Benchmark được định nghĩa là việc kiểm tra khả năng vận hành của phẩn cứng hoặc phẩn mềm máy tính nhằm mục đích so sánh với các sản phẩm tương tự. Mặc dù điểm số Benchmark vốn giúp người sử dụng biết rõ hơn vể khả năng của thiết bị của mình, song thực tế không nhiều người sử dụng nắm rõ thông số nào đại diện cho tiêu chí nào và đôi khi rơi vào "ma trận" thông tin nhiễu do nhà sản xuất tạo ra.

BenchmarkPi

BenchmarkPi là công cụ đánh giá tốc độ xử lý của một lôi (nhân) CPU trên thiết bịAndroid bằng cách đo thời gian tính toán khi sử dụng thuật toán (algorithm) tính toán giá trị số Pi (TT). DO Pl là một số vô tỉ, nên BenchmarkPi không tính toán được toàn bộ giá trị của số này, mà chỉ tính toán một vài số đẩu của Pi. Bạn sẽ nhận được kết quả tính bằng mili-giây, là thời gian mà thiết bị cẩn để xác định số ký tự nói trên. Kết quả do BenchmarkPI cung cấp không chỉ được dùng để đo sức mạnh phẩn cứng của thiết bịAndroid, mà còn để các lập trình viên kiểm tra hiệu quả của việc tối ưu phiên bản Android (nhằm giảm thiểu lượng tài nguyên vi xử lý"bị"hệ điều hành chiếm dụng).

Unpack

Linpack khởi thủy là thư viện phẩn mểm được sử dụng để thực hiện các phép
toán đại số tuyén ĩ nh dành cho siêu máy tính trong những năm 1970 và 1980, được xây dựng bởi Jac< Dongarra, Jim Bunch, Cleve Moler và Giioert Stewart. Với thiết bị dl động, có ha cóng cụUnpack dành cho hệ đléu hành Android và ÍOS, là công cụ đánh giá khả năng xử lý đơn hoặc đa luồng của vi xử íy. Két quảUnpack vừa phản ánh sức manh của hệ thống phần cứng, nhưng cũng cho biết hiệu suất của hệ điều hành vá mức độ tối ưu, hoặc ngầm chí ra các vấn đé đang tác động và làm giảm hiệu suát của thiết bị.

Geekbench

Geekbench là còng cụ đánh giá khả năng của vi xử lý, hỗ trợ nhlểu nển tảng khác nhau (trong đó có Android và ¡OS) do Primate Labs phát triển. Điểm số của Geekbench cho biết khả năng xử lý tác vụ và ứng dụng cùa "hệ thống máy tính"của bạn mạnh đến đâu. Geekbench hỗ trợ việc tính toán cùng lúc khả năng hoạt động của máy khi sử dụng một lõi riêng biệt hay cả hệ thống xử lý nhiều lõi của thiết bị.

Quadrant

Là công cụ đánh giá do Aurora Softworks phát triển, Quadrant đánh giá khả năng xử lý của CPU, bộ nhớ, khả năng nhập/xuất của thiết bị (I/O). Công cụQuadrant có ba phiên bản, một
phiên bản tiêu chuẩn (Standard) nhắm đến những người sử dụng bình thường, phiên bản cao cấp (Advanced) dành cho những người am hiểu công nghệ muốn thử nghiệm các bản ROM tùy chỉnh và ép xung phẩn cứng, và phiên bản chuyên nghiệp (Professional) dành cho các nhà sản xuất phẩn cứng đánh giá hệ thống mới hay những người đánh giá sản phẩm muốn công bố kết quả đánh giá. Quadrant không hoạt động trên một số thiết bịAndroid không có GPU.

AnTuTu

Tương tựQuadrant, công cụ AnTuTu cũng là công cụ đánh giá hiệu suất của cả hệ thống thiết bị và cung cấp điểm số cụ thể để làm cơ sở so sánh. Các "hạng mục"được AnTuTu đánh giá bao gốm User Experience - cho biết hiệu suất tổng thể của thiết bị thông minh, CPU - cho biết sức mạnh của vi xử lý, RAM - cho biết khả năng xử lý thực tế của RAM, GPU - cho biết hiệu suất xử lý đổ họa, khả năng xửlý VỚI hình ảnh, hiệu ứng 3D, I/O - đánh giá khả năng thực hiện nhập/xuất của thiết bị.

GLBenchmark

Đây là công cụ chuyên dùng để đánh giá hiệu suất xử lý hình ảnh 3D và được sử dụng để đánh giá riêng bộ phận xử lý đổ họa GPU của thiết bị. Các bài kiểm tra của


Chia sẻ qua:

Benchmark

kham pha

Đăng phản hồi:

0 comments: