[Cập nhật - Update] Viet Track cập nhật lên phiên bản V2.0

Chia sẻ qua:
Viet Track V2.0 cập nhật phát hành ngày 25/5/2014 gồm những thay đổi sau

V2.0 (Mới nhất) :hệ thống sử dũng giải thuật mới nhắm khắc phục tình trạng cập nhật chậm, thiếu tin nhắn và cuộc gọi trên mốt số thiết bị mà người dùng gửi đến chúng tôi. hệ thống cập nhật hoàn toàn ổn định sau mỗi 15 phút. (nếu có mạng). Phiên bản này ổn định và cập nhật sữa lỗi các lỗi mà người dùng gửi cho chúng tôi.
Cập nhât lên phiên bản mới nhất để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ BQT

Xem hướng dẫn sử dụng tại: http://ungdungviet.net/viettrack/guide.php
Tải về tại: http://ungdungviet.net/viettrack/taive/
Chia sẻ qua:

thong bao

viet track

Đăng phản hồi:

0 comments: