Tải ứng dụng từ nguồn cung cấp chính thức trên Ungdungviet.net

Chia sẻ qua:


Qua phản ảnh từ người dùng và khảo sát của Ungdungviet.net (UDV), hiện nay có một số cá nhân, tổ chức cung cấp liên kết tải ứng dụng android của UDV và chèn thêm mã gửi SMS rút tài khoản điện thoại của quý khách hoặc thêm những đoạn mã độc váo ứng dụng nhắm lấy cấp thông tin và gây hại đến người dùng. Tất cả những ứng dụng do UDV cung cấp hoàn toàn không cài mã độc hay rút tiền SMS của quý khách, chúng tôi luôn đảm bảo quy tín và chất lượng của ứng dụng đặt lên hàng đầu. Nay UDV gửi đến khách hàng khuyến cáo như sau :

Chỉ tải ứng dụng trên trang web http://android.ungdungviet.net/ đưa ra, hoặc trên google play với tên nhà phát hành là ungdungviet.net, Để đảm bảo ứng dụng bản quyền được cung cấp chính thức từ UDV, không tải trên những đường dẫn chia sẻ ngoài nhằm tránh thiệt hại đến quý khách

Trân Trọng - Trần Huy
Chia sẻ qua:

thong bao

Đăng phản hồi:

0 comments: