hính sách bảo mật ứng dụng Tang toc dien thoai | Quet RAM Privacy Policy for Tang toc dien thoai | Quet RAM

Chia sẻ qua:
Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ và ứng dụng của ungdungviet.net. đây là trang tin thông báo về quyền hạn, chính sách bảo mật và riêng tư dành cho ứng dụng.
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các tác vụ tương ứng liên quan đến chức năng của phần mềm và quảng cáo, chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào hoặc thông tin, dữ liệu nào của khách hàng mà không được cho phép. 

Sau đây là chi tiết các quyền và yêu cầu truy cập thông tin dành cho ứng dụng.

Privacy Policy  - ứng dụng:  Tang toc dien thoai | Quet RAM - net.ungdungviet.tangtocdienthoai
những quyền hạn đặc biệt được yêu cầu

Danh sách chi tiết quyền hạn:  

android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - truy cập mạng: truy cập mạng để tải quảng cáo để duy trì ứng dụng.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAG - truy cập ổ đỉa: truy cập ổ đĩa để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng để lan truy xuất sau nhanh hơn.
android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES, android.permission.CLEAR_APP_CACHE - tắt ứng dụng chạy ngầm, xóa app cache: quyền quan trọng để chức năng chính của ứng dụng hoạt động được.


Chia sẻ qua:

Đăng phản hồi:

0 comments: