Chính sách bảo mật ứng dụng Dua xe Pixels - Dua xe Bang Privacy Policy for Dua xe Pixels - Dua xe Bang

Chia sẻ qua:
Cám ơn bạn đã sử dụng dịch vụ và ứng dụng của ungdungviet.net. đây là trang tin thông báo về quyền hạn, chính sách bảo mật và riêng tư dành cho ứng dụng.
Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để thực hiện các tác vụ tương ứng liên quan đến chức năng của phần mềm và quảng cáo, chúng tôi cam kết không sử dụng bất cứ thông tin cá nhân nào hoặc thông tin, dữ liệu nào của khách hàng mà không được cho phép. 

Sau đây là chi tiết các quyền và yêu cầu truy cập thông tin dành cho ứng dụng.

Privacy Policy  - ứng dụng:  Dua xe Pixels - Dua xe Bang - net.ungdungviet.duaxepixels
những quyền hạn đặc biệt được yêu cầu

Danh sách chi tiết quyền hạn:  

android.permission.READ_PHONE_STATE - đọc trang thái của thiết bị android: quyền này yêu cầu để nhận biết khi nào thiết bị của bạn khởi động hoàn tất để chương trình tiến hành chạy ngầm để thực hiện nhiệm vụ chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn tương ứng, quyền này cần thiết để ứng dụng hoạt động được. đọc IMEI của thiết bị của bạn để định danh thiết bị của bạn để cấp quyền Pro - Trả phí cho ứng dụng, ứng dụng trả phí theo IMEI, chúng tôi không thu thập IMEI cũng như thông tin cá nhận của bạn.
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE - truy cập mạng: truy cập mạng để tải quảng cáo để duy trì ứng dụng.

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAG - truy cập ổ đỉa: truy cập ổ đĩa để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng để lan truy xuất sau nhanh hơn.
Chia sẻ qua:

Đăng phản hồi:

0 comments: